Bachelor thesis

by Marek Drnzik

About

Title
Flexibilné riešenie pre elektronický obchod na báze frameworku CakePHP
Supervisor
Mgr. Ján Kľuka, PhD.
Keywords
E-commerce, Test Driven Development, MVC framework, CakePHP

Description

 

Navrhnúť a implementovať rozširovateľné softvérové riešenie pre elektronický obchod na webe. Riešenie poskytne základnú funkcionalitu, umožní nastaviť vzhľad obchodu pomocou tém a rozširovanie funkcionality pomocou zásuvných modulov. Základná funkcionalita pre obchodníkov: tvorba katalógu tovaru so stromovou kategorizáciou, prispôsobiteľným systémom parametrov a tagovaním; podpora spracovania objednávok; vystavovanie faktúr. Pre zákazníkov: prezeranie katalógu podľa kategórií; vyhľadávanie tovaru na základe úplného textu a parametrov; výber tovaru do nákupného košíka; vytvorenie objednávky a platbu za tovar. Riešenie bude implementované bude v MVC frameworku pre webovské aplikácie CakePHP metódou testami riadeného vývoja. Súčasťou práce bude porovnanie s podobnými riešeniami s otvoreným zdrojovým kódom.

News

Outline (2012-04-25)
Check out my outline.
Blank controllers (2012-04-12)
Blank controllers are ready. Let's make unit tests.
Diary online (2012-03-08)
Added some sessions to diary. More to come. Chceck todo list.
Todo list (2012-03-02)
Added a todo list.
Hello world (2012-03-01)
The website is online now.

Todos

# Deadline Task
5 2012-05-03 Create Diary from all sessions.
6 2012-05-06 Create unit tests.
7 2012-05-10 User management functionality.
8 2012-05-14 Product management functionality.