Diary

by Marek Drnzik

Session 15 (2012-04-19)

Overview

Diskusia a tvorba osnovy písomnej časti bakalárskej práce.

DONElist

 • Dokončené blank controllery a componenty.
 • Vytvorené dočasné layouts.
 • Vytvorené dočasné views.

TODOlist

 • Unit testy.
 • Vytvoriť osnovu písomnej časti.

Session 14 (2012-03-28)

Overview

Diskusia o podobe písomnej časti práce.

DONElist

 • Implementované modely "Shipment" a "ProductShippingMethod".
 • Vytvorený denník.

TODOlist

 • Začať vytvárať unit testy.
 • Dokončiť blank controllery a componenty.
 • Vytvoriť dočasné layouts.
 • Vytvoriť dočasné views.

Session 13 (2012-02-29)

Overview

Vyriešenie problému s cenou poštovného návrhom nového modelu "Shipment", ktorý reprezentuje jednu zásielku. Každý "Shipment" má práve jednu "ShippingMethod", 1 až N "OrderItems" a je priradený k práve jednému "Order". S tým súvisí návrh nového modelu "ProductShippingMethod", ktorý reprezentuje many to many reláciu medzi "Product" a "ShippingMethod" a uchováva informáciu o podiely 1ks "Product" na 1 "Shipment" s danou "ShippingMethod" (Kolko ks produktu P sa zmestí do zásielky Z odoslanou metódou M).

DONElist

 • Implementované a upravené všetky navrhnuté modely.

TODOlist

 • Implementovať modely "Shipment" a "ProductShippingMethod".
 • Vytvoriť denník.
 • Vytvoriť dočasné layouts.
 • Vytvoriť dočasné views.

Session 12 (2012-02-22)

Overview

Zhodnotenie aktuálnej situácie po skončení zimného semestra a stanovenie si nových cielov.

Konzultácia základných náležitostí a požiadaviek na písomnú časť bakalárskej práce.

DONElist

TODOlist

 • Dokončiť implementáciu a úpravy všetkých navrhnutých modelov.

Session 11 (2011-12-21)

Overview

DONElist

 • Vytvorenie návrhu modelu pre aliasy (slags).

TODOlist


Session 10 (2011-12-15)

Overview

Konzultácia multijazyčnosti aliasov produktov a kategórií. Riešením bude vytvorenie modelu pre "Slug", na ktorý budú naviazané textové hodnoty aliasu v rôznych jazykoch.

Konzultácia vytvorenia špeciálneho modelu pre vendora produktu. Výsledkom je zavrhnutie tejto možnosti, nakolko túto problematiku naplno pokrýva model "Attribute".

DONElist

 • Rozdelenie prostrednej (BC) vrstvy na proto triedy (BC/Lib) a ich zdedené blank triedy (BC/App).

TODOlist

 • Vytvorenie návrhu modelu pre aliasy (slags).

Session 9 (2011-12-15)

Overview

DONElist

TODOlist

 • Rozdelenie prostrednej (BC) vrstvy na proto triedy (BC/Lib) a ich zdedené blank triedy (BC/App).
 • Dorobiť validačné pravidlá pre existujúce modely.
 • Vytvoriť prvé Unit testy.

Session 8

Overview

DONElist

TODOlist


Session 7

Overview

DONElist

TODOlist


Session 6

Overview

DONElist

TODOlist


Session 5

Overview

DONElist

TODOlist


Session 4

Overview

DONElist

TODOlist


Session 3

Overview

DONElist

TODOlist


Session 2

Overview

DONElist

TODOlist


Session 1

Overview

DONElist

TODOlist