Outline

by Marek Drnzik

 1. Predhovor

  Stručné odôvodnenie vzniku práce a poďakovanie.

 2. Úvod

  Uvedenie do situácie, problematiky.

 3. Prehľad existujúcich riešení

  Popis kritérií výberu jednotlivých riešení, ich spoločné znaky a nakoniec ich spoločné zhodnotenie.

  Stručný opis existujúcich riešení.

  Zahrnuté budú: Magento, osCommerce, PrestaShop, Virtuemart (Joomla), OpenCart, ZenCart, Wordpress a Drupal.

 4. Prístup k riešeniu

  1. Metodológia vývoja softvéru

   (TDD, XP, agilné metódy)
  2. Architektúra

   (MVC)
  3. Programovacia paradigma

   (OOP)
 5. Použité technológie

  Popis jednotlivých použitých technológií a zdôvodnenie ich výberu.

  1. Jazyky

   (PHP, MySQL, HTML, CSS, JS)
  2. Frameworky

   (CakePHP, JQuery)
 6. Špecifikácia

  Špecifikácia riešenia.

 7. Návrh

  Návrh riešenia, diagramy.

 8. Implementácia

  Popis jednotlivých fáz implementácie, popis prekážok, riešení problémov.

  1. Vytvorenie knižnice

  2. Modely

  3. Funkcionalita

  4. User interface

  5. Debugging & Refactoring

 9. Prispôsobenie

  Kapitola o možnostiach prispôsobenia riešenia.

  1. Princíp

   (ako a prečo to funguje)
  2. Príklady

   (konkrétne ukážky)
 10. Záver

  Zhrnutie práce, načrtnutie možností do budúcnosti.